ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΠΙΛΩΝ

Οι σπίλοι , γνωστοί στους περισσότερους ως ελιές του δέρματος, δεν είναι πάντα ακίνδυνοι. Η αφαίρεσή τους γίνεται όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά γιατί ορισμένοι από αυτούς μπορεί να ευθύνονται για κακόηθες μελάνωμα. Έτσι, η εξέταση των σπίλων που κάνουμε τόσο στο πρόσωπο, όσο και στο σώμα είναι απαραίτητη. Ο δερματολόγος, με ψηφιακή χαρτογράφηση και κλινική εξέταση, μπορεί να διαγνώσει πότε μια ελιά είναι επικίνδυνη και χρήζει αφαίρεσης.

Σε περίπτωση αφαίρεσης των σπίλων, ακολουθεί βιοψία για την ακριβή και βέβαιη εξέτασή τους.

Άτομα με πολλαπλούς σπίλους συνιστάται να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να επισκέπτονται συχνά το δερματολόγο για την εξέτασή τους, ιδίως εάν παρατηρούν αλλαγή στο μέγεθος, την επιφάνεια, το σχήμα και το χρώμα τους. Στη χαρτογράφηση συνιστάται ο ετήσιος έλεγχος.